Migreeni pähkinänkuoressa
II. Päänsäryn epidemiologiaa

Pään alueen särystä kärsii käytännössä jokainen jossain vaiheessa elämäänsä. Migreeni ja tensiotyyppinen päänsärky ovat tärkeimmät yksittäiset päänsäryn aiheuttajat. Tensiopäänsärkyä kutsutaan myös tavalliseksi tai lihasjännityspäänsäryksi.

Väestötasolla tensio on yleisin päänsäryn aiheuttaja, lääkärin vastaanotolla migreeni. Jopa päivystyspoliklinikalle päänsäryn takia hakeutumisen perussyy on yleensä migreeni tai siihen liittyvä ongelma, kuten lääkepäänsärky.

Migreenin ja päänsäryn esiintyvyysluvut vaihtelevat eri tutkimuksissa. Tämä selittyy tutkimusasetelmien erilaisuudella. Kliininen aineisto on aina valikoitunutta, sillä vaikeimmat tapaukset hakeutuvat todennäköisimmin lääkärin vastaanotolle. Laajoissa väestötutkimuksissa taas diagnoosi perustuu kyselyihin tai kyselylomakkeisiin, eikä diagnoosi ole vertailukelpoinen vastaanottotilanteessa tehtyihin arvioihin verrattuna.

Migreenin esiintyvyys

Migreenin prevalenssi on maapallolla suuruusluokkaa 12% ( 1 ja 2 ). Migreeni on naisilla kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä ja vaivaa nimenomaan parhaassa työiässä, ikävuosien 35-45 välillä. Migreeni on yksi yleisimmistä neurologisista sairauksista 3 .

Migreenin ilmaantuvuus

Migreeni ilmaantuu yleensä jo teini-iässä, pojilla nuorempana kuin tytöillä, aurallinen migreeni aikaisemmin kuin auraton. Tytöillä kohtaukset alkavat samoihin aikoihin kuin kuukautiset. Puolella potilaista ensimmäinen kohtaus on ennen 25 ikävuotta ja kolmella neljästä ennen 35 ikävuotta. Insidenssihuippu on naisilla 20 ikävuoden jälkeen ja miehillä hieman sitä ennen. 40 ikävuoden jälkeen ilmaantuvuus laskee ja 50 ikävuoden jälkeen uudet tapaukset ovat harvinaisuuksia 4 .

Migreenin liitännäissairaudet

Migreeniin liittyy tiettyjä sairauksia useammin kuin voisi olettaa pelkän sattuman kautta. Migreenin ja aivohaverien (aivoverenkiertohäiriö, joka voi olla vuoto tai tukos, engl. stroke) sekä epilepsian yhteys on hyvin tunnettu 5 . Tavallisen migreenipotilaan taudinkuvaa muovaavat kuitenkin näitä useammin erilaiset kipuun liittyvät oireyhtymät, niin pään kuin koko kehonkin alueella. Kipuun liittyvä ahdistus ja masennus ovat myös yleisiä seuralaisia 6 .

Bigal ME, Lipton RB. The Epidemiology and Burden of Headache. Kirjassa: Levin M, toim. Comprehensive Review of Headache Medicine. Oxford: Oxford University Press; 2008. p. 39-55.

Younger DS. Epidemiology of Migraine. Neurologic Clinics, 2016.

1
2
3
4
5
6